DOPRAVA ZDARMA OD 59,99 €

Ochrana osobných udajov

Vaše osobné údaje spracúvame v súlade s Nariadením Európskeho Parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z dňa 27 apríla 2016 r. za účelom ochrany fyzických osôb v súvislosti so spracovaním osobných údajov a ich voľného pohybu, a o odvolaní smernice 95/46/WE (Zbierka zákonov č. 119, str. 1) (dalej : „GDPR”) a zákona o ochrane osobných údajov.

Andżela spoločnosť s ručením obmedzeným, komanditná spoločnosť, Wynalazek 2/214, 02-677 Varšava je administrátorom Vašich osobných údajov.

Kedykoľvek máte prístup k údajom, získaniu ich kópie, vyžiadanie ich prenosu prípadne ich môžete zmeniť, či doplniť.

Kedykoľvek môžete odvolať alebo obmedziť každý so súhlasov za účelom spracovania osobných údajov.

Pokiaľ si myslíte, že Vaše údaje sú spracovávané nevhodným spôsobom, máte právo podať námietku prípadne sťažnosť predsedovi Úradu pre ochranu osobných údajov.

Korešpondeciu týkajúcu sa osobných údajov smerujte prosím na adresu: [email protected] alebo písomne na www adresu administrátora

Ako administrátor Vašich osobných údajov:

 1. Spracovávame ich len v takom rozsahu, na aký nám udeľujete súhlas alebo v rozsahu plynúceho zo zákona
 2. Vaše osobné údaje spracovávame predovšetkým za účelom: uzatvorenia a plnenia zmluvy, posúdenia reklamácie a vratiek, zasielania obchodných a marketingových informácií týkajúcich sa obchodu : Andzela.sk, prezentácie reklamy, odpovedania na otázky za účelom obrany pred spormi, na marketingové a účtovné účely.
 3. Spracovávame nasledovné kategórie osobných údajov:
  • meno, priezvisko, mailová adresa, adresa, telefónne číslo, veľkosť – za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy
  • meno, priezvisko, mailová adresa, veľkosť – na marketingové účely
 4. Korešpondencia medzi nami súvisiaca s uzatvorením a plnením zmluvy sa ukladá za účelom uzatvorenia a plnenia zmluvy, riešenia reklamácie prípadne vrátenia tovaru, a takisto pre potreby vyriešenia prípadných sporov. Nespracovávame Vašu emailovú adresu použitú v korešpondecii za iným účelom ako je komunikácia za účelom realizácie objednávky.
 5. Neposkytujeme Vaše osobné údaje iným administrátorom.
 6. Nespracovávame konkrétne kategórie osobných údajov.
 7. Nepodmieňujeme realizáciu objednávky udelením súhlasu so spracovaním osobných.
 8. Používame potrebné oraganizačné a technické opatrenia za účelom ochrany Vašich osobných údajov pred ich zverejnením iným osobám.
 9. Vaše osobné údaje budeme spracovávať počas 5 rokov od dňa udelenia súhlasu, pokiaľ nezostane odvolaný pred uplynutím tejto lehoty.
 10. Kedykoľvek máte prístup k údajom, získaniu ich kópie, vyžiadanie ich prenosu prípadne ich môžete zmeniť, či doplniť.
 11. Kedykoľvek môžete odvolať alebo obmedziť každý so súhlasov za účelom spracovania osobných údajov.
 12. Pokiaľ si myslíte, že Vaše údaje sú spracovávané nevhodným spôsobom, máte právo podať námietku prípadne sťažnosť predsedovi Úradu pre ochranu osobných údajov.

 • Korešpondeciu týkajúcu sa osobných údajov smerujte prosím na adresu: [email protected] alebo písomne na www adresu administrátora.
 • Pokiaľ máte v našom eshope vytvorený účet, na požiadanie môže byť kedykoľvek odstránený.
 • Vaše osobné údaje nebudeme profilovať.
 • V súvislosti s plnením kúpnej zmluvy uzavretej medzi nami spracujeme vaše údaje iba v rozsahu potrebnom na ich vykonanie po dobu až 6 mesiacov od obdobia obmedzenia nárokov vyplývajúcich z kúpnej zmluvy.
 • Na marketingové účely využívame služby tretích strán (Google, Facebook), ktoré používajú súbory cookie v obchode Andzela.sk.
 • Vaše osobné údaje nebudeme poskytované mimo EÚ.